Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 30 januari 1899.

§ 1.
Till nämdeman efter Carl Carlsson
Röksta, som afsagt sig uppdraget
valdes landtbrukaren Aug Olsson
i Qvinnersta för en tid af Sex
/6/ år

§ 2.
Att justera detta protokoll vades Carl Carlsson Röksta
Aug Olsson Qvinnersta.

Som ofvan.
C, a, Olsson

Justeradt.
/Aug, Olsson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 5 Februari 1899 af
/C: Y: Bergius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106288.

Personrelationer