Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Klosters Socken, i Socken-
stugan, den 30 Januari 1877.

Ordföranden tillkännagaf att denna stämma blifvit
utlyst med anledning deraf att Kronolänsmannen
C. Berglund begärt yttrande om Kostnaden för
vägunderhållet på helt mantal inom Klosters
socken för ett år, och hvarom uppgift sedan
skulle ingå till en för undersökning i detta
ämne af Kongl. Maj:t tillsatt Komité.

Efter härom förd öfverläggning med i stäm-
man närvarande väghållnings skyldige, beslöts
att såsom deras gemensamma yttrande skulle
uppgifvas att kostnaden för vägunderhållet å
sommaren kan antagas till 50 kronor och å
vintern till 20 kronor, om året, för helt för-
medladt mantal inom Klosters Socken.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Carl Carlsson/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106287.

Personrelationer