Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 november 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 november 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Tingshuset i Eskilstuna Onsda-
gen den 3 November 1880.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§.2
Upplästes det af Nämnden upprättade förslaget
till utgifts- och inkomst-stat för nästkom-
mande år; och blef detsamma af stämman god-
känt och kommer i följd häraf att uttaxeras
personlig afgift 60 för skattskrifne män och 35
öre för qvinnor.

Af fyrkar 40 öre och
Af Statdrängar, jordtorpare och backstugu-
sittare 1 Krona samt af handtverkare,
som ej hafva fyrktal, 2 Kronor

§3
Till sockneombud vid blifvande mantals-
skrifning för nästkommande år utsågs
Herr Patron L. P. Åkerman vid Kungsladugården.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/

/J, E, Olsson/
/J; Ericksson/

Uppläst i Klosters kyrka den 7 Nov. 1880 af
/E G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 november 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106271.

Personrelationer