Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 3 Maj 1885.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Till ledamöter i innevarande års taxerings
nämnd valdes: Herrar J. E. Olsson i Gårdskäl,
Baron A. Leijonhufvud,
Ingeniören W. Carlsson i Grönsta
Carl Carlsson i Röksta samt
O Olsson i Skiftinge och
till suppleanter i den ordning dem här nedan
nämnas: Herrar Aug Olsson i Quinnersta,
Gustaf Olsson i Eckersta och
Alfred Larsson i Slagsta.

§3.
Innevarande års Mantalslängd företeddes,
granskades och blef utan anmärkning god-
känd.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson,/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J, W. Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106269.

Personrelationer