Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 3 Juni
1894.

§1.
Upplästes en till Konungens Befallningshafvande
ställd ansökan om att vid Sommarluststället
Djurgården Fredagen den 8 innevarande
Juni få tillstånd att med anledning af
en Frimurarfest utskänkningstiden der-
städes måtte få utsträckas till kl. 1 på
natten, samt en till Kommunalstämman
ställd skrifvelse med anhållan att
densamma torde vara god tillstyrka
ansökningen; och beslöt stämman på
derom framställd fråga att förorda bifall
till ifrågavarande ansökan.

Samma dag uppläst och godkändt.

/Aug, Olsson/
/P J Söderkvist/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106268.

Personrelationer