Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Komu-
nalstämma med kloster
Socken i Sockenstugan
den 29 November 1902

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Aug Olsson Qvinnersta och C Zakrison
Skensta

§.2
Komunalnämdens uppgjorda förteckning
öfver de personer inom kloster socken som
till följe sjukdom eller fattigdom böra
befrias från erläggande af mantalspen-
ningar för år 1903 företeddes och blef af stämman
godkänd

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Samma dag uppläst och godkändt
/Aug, Olsson/
/Carl Zackrisson/

Upplast i Klosters kyrka Söndagen den 30 November 1902 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106259.

Personrelationer