Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal
stämma med Kloster Socken
den 29 November 1869.

{§.1.}
Kommunalstämman hördes öfver Öster och Wester Re-
karne Härads Hushållnings Gilles framställning,
det måtte en större Kreatursmarknad årligen inrättas
på Tunafors Bruks egor; och sedan stämman inhem-
tat att Fors Kommun,i ämnet hörts, förklarat
att den begärda marknaden ansågs medföra nytta för
orten,men att på Tunafors Bruks egor i Fors Socken
icke fanns tillräckligt utrymme för en större kreaturs-
marknad,hvaremot ansetts att på Brukets egor inom
Klosters Socken fanns en plats, som vore mycket
tjenlig, beslöt stämman tillstyrka ifrågavarande
framställning med förklaring, att stämman ansåg
tjenlig plats för marknaden finnes å Tunafors
hage nedanför dervarande ladugård i Kloster Socken.

/L;P;Åkerman/
Samma dag uppläst och justeradt.
/Adolf Aulin./
/Ax K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106257.

Personrelationer