Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordi-
narie Komunalstämma
med Kloster socken i
sockenstugan den 29
mars 1899

§1
Att justera detta protokoll valdes
Herrar C Carlsson och O Anderson
i Röksta

§2
Företedes följande af revisorerna granskade
under komunalnämdens förvaltning stäl-
da räkenskaper nemligen
Komunalkassan
Mat- Polettkassan
Lasarettsfonden
Barnhemskassan
Och beviljade stämman på grund
af den upplästa revisionsberättelsen
kassaförvaltaren samt komunalnämden
ansvarsfrihet för föregaende årets räken-
skaper och förvaltning samt för
barnhemskassa dess räkenskapsförare
och kassaförvaltare

§3
Granskades restlängden å obetalta utskyl-
der till komunen för år 1898 års första
uppbörd upptagande ett belopp af
2,257 Kronor 78 öre och beviljades derå af-
kortning för flere personer med
tillsammans 37 Kronor 89 öre i öfrigt
godkändes längden och skulle den till
laga indrifning befodras
[MARG: (afkort) (inkomna)(restantier)
2257 - 37.89 - 1100 =1119.89
1137.89
-------
1119.89]

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof, Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 2 April 1899 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106256.

Personrelationer