Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 29 Mars 1873.

{§.1.}
I enlighet med Revisorernas tillstyrkande,
beviljades Kommunal Nämnden full ansvars-
frihet för dess förvaltning och räkenskap
år 1872. -

{§.2.}
Wid granskning af restlängden på 1872
års Kommunalutskylder, beviljades afkortning
för fattigdom åt:
{Rosenlund.} P. E. Gustafsson - [riksdaler] rd 1,04.-
och förklarades restlängden godkänd af
stämman. -

{§.3.}
Sedan utsedde revisorer granskat och godkänt
räkenskapen för Barnhemmet år 1872, bevil-
jades full ansvarsfrihet för sagde år åt
BarnhemsDirektionen. -

{§.4.}
Till valmän vid instundande landstingsmannaval
utsågos Carl Carlsson i Röksta och Jonas Ersson
i Sahl, och till Suppleant valdes Gustaf
Olsson i Eckersta.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/J; E; Olsson./
/Jonas Ericsson/

Uppläst i Klosters kyrka d 14 April 1873
af
/Janson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106253.

Personrelationer