Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstamma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 29 Juni 1893.

§1.
Till Sockenombud för de vägbyggnads
skyldige innom kommunen för att
Måndagen den 2 Oktober detta år inför
Härads Rätten deltaga i val af
ledamöter och Suppleanter i vägstyrel
sen samt revisorer för granskning
af vägstyrelsens räkenskaper och förvaltning
allt på Sätt 54§ i lagen angående
väghållningsbesvärets utgörande på landet
af den 23 oktober 1891 stadgar valdes
Landtbrukaren J, E, Olsson, Skiftinge samt
till Suppleant Nämndemannen Carl
Calsson Röksta.

Samma dag uppläst och godkändt.
/Anders Larsson/
vi Ordförande

/P J Söderkvist/
/Anders Eriksson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 13 Aug: 1893
af
/J A: Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106250.

Personrelationer