Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstämma med Kloster Socken
å Sockenstugan den 29 April
1891

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst

§2.
Till ledamöter i taxeringsnämden för detta
år valdes Herrar
Friherre A. Leijonhufvud Hvilsta
J. E. Olsson. Skiftinge
Fabrikör Joh. Engström Tunafors
C. Carlsson. Röksta
Aug. Olsson Qvinnersta

Samt till suppleanger att tjenstgöra i
den ordning de här nämnas.
Anders Eriksson Qvinnersta.
O. Eriksson Slagsta.
P. Larsson. Årby.

§3.
Mantalslängden för innevarande år företed-
des granskades och godkändes

§4.
Afkortningslängden å kronoutskylder för år
1890 upplästes och godkändes densamma

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Berglund Hugelsta och J. J. Jansson
Quinnersta.

Som ofvan
/Aug. Olsson./

Justeras
/Gustaf Berglund./
/J J Janson/

[MARG: Uppläst i Eskilstuna kyrka Söndagen den 3 Maj 1891
af
/J A; Kastengren/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106238.

Personrelationer