Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komunal-
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 28 Oktober
1899

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar C
Carlson Röksta och A Ahlborg Grönsta

§2
Följande af Kommunalnämden uppättad och före-
slagna utgifts och inkomststat, för komunen
för nästkommande år blef af stämman
godkänd

{Utgifter}

{Räntor och amorteringar}
Till jernvägslånet 926
Folkskolelärarnes Pensionsinrättning 1563 08
E Eriksson Ånsöga inteckning 500 2989,-08

{Aflöningar}
Fjerdengsman 300
Brandrotemästare 30
Uppbördsman till Presteskapet 75
Sekreteraren 200
Porto och Skrifmateriel 25
Presteskapets Jura Stole 75
Lön till tjenstefolket samt kost 1500
Legodagsverken 150
Utskylder 270
Underhållskostnad å envintarier 300
Underhåll af 45 Hjon a 37 öre per dag 6,332
Fem barn på barnhemsfonden 675
Understödstagare utom fattiggården 1900
Hospitalsafgifter 550
20 famnar ved 200
Anonsering 100
Oförutsedda behof { 2730 27 - 15,412 27}
S:ma Kr 18,401,35

{Inkomster}
Af Klosterström 1,017.25
Ränta å järnvägsmedlen 17,126-89 856
Bränvinsmedel 500
Fattiggården 3200
Barnhemskassan Räntemedel 600
35,965 Fyrk a 34 öre { 12228-10}
S:ma Kr 18,401 35

§3
Till ombud att närvara vid man-
talsskrifningen valdes C A Olsson Hugelsta
och E Hagberg Ärsta

§4
Restlängden å obetalta komunalutskylder för
kloster socken vid sista uppbörden upplösts
och blef af stämman godkänd och var belop-
pet 477 Kronor
Som ofvan
/C,A, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 12 November 1899 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106234.

Personrelationer