Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 28 October 1865.

§.1.
Beslöts att Kloster Socken skulle genom
Hemmansegaren Anders Peter Andersson
i Heljesta afgifva underdånig förklaring
öfver de af Husby Socknemän anförda besvär
emot Kongl. Kammar Collegii Utslag den
23 Februari detta år, om afgift för be-
gagnande af Hellifors - Hållsta - vägen.

/L; P; Äkerman/

Samma dag uppläst och justerat

/I J, Bergholm/
/A, G, [Carlsfors]/

{§ 2.}
Herr L.P. Åkerman på Hugelsta valdes
att såsom Ombud för Klosters Socken
bevista mantalsskrifningen för år 1866.

/L; P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106230.

Personrelationer