Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Kloster socken i sockenstu-
gan den 28 Mars 1894.

§1.
Att. justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och G. W. Eriksson.
Stjernholm.

§2.
Företeddes följande af revisorerna granskade
under Kommunalnämdens förvaltning
ställda Kassors räkenskaper neml.
Kommunalkassan.
Kassa-Bok för Fattiggården
A. P. Anderssons Mat-Polettkassa.
Lazarettsfonden
Barnhemskassan.
På framställd fråga beviljade stämman
vederbörande räkenskapsförare samt kassa-
förvaltare och revisorer ansvarsfrihet för
förenämde Kassor för föregående
räkenskapsår.

§3.
Företeddes handlingar Som utvisade
att Kloster socken erhållit lagfart
å tomten tillhörigt Kloster sockens
Barnhem

§4.
Granskades restlängden å obetalta
utskylder till Kommunen för år 1893.
års första uppbörd, upptagande ett belopp
af 395 Kronor 16 öre, beviljades derå
afkortning med 75 öre för arb. F O. Birgersson
Bryggartorp 25 öre för enkan Anna Sofia
Andersson Persberg. 75 öre för smidesarb. J. F.
B. Svanström Rosenhäll A. 25 öre för. Elin.
Larsson. Kumla. 25 öre för sömmerskan Julia
Johansson Sundbyberg. 25 öre för Hanna.
Bohm Grindstugan; eller tillsammans 2 Kro-
nor 50 öre. i öfrigt godkändes längden och
skulle den till laga indrifning befordras.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/G, W, Eriksson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 1 April 1894
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106227.

Personrelationer