Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 28 Juni
1865.

{§.1.}
Mönstrades Församlingens Äldre fattiga och
bestämdes understödet till dem för sex månader,
från den 1 instundande Juli till årets slut,
sålunda.

1:o {Inom Fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg, erhåller i månaden
1 lispund mjöl och - Rd 1:50.
[Riksdaler]
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
3. Johanna Carlsdotter, 1/2 lispund mjöl och - :50.
4. f.d. Pigan Lisa Larsdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
5. Anders Nilssons enka från Balsta, 1 1/2 mjöl och - 1:-
{samt extra anslag till kängor.}
6. Enkan Brodin från Höjden, 1 lispund mjöl och - 1:-
7. Lars Olssons Enka från Stolpstugan, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
8. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - 1:-
9. fd. Torparen Lars Andersson, 1 lispund mjöl och - 1:-
10. Arbetskarlen Johannes Jonsson fr. Helltorp, 1/2 lispund mjöl och 1. Rd
[MARG: död]
Smeden Carl Erik Ramström får bo i fattighset.

2:o {Utom fattighuset, i månaden:}

11. Enkan Norgren från Lönnsta, 1/2 lispund mjöl och - :50.-
12. Afsked. Soldaten Gustaf Ljungs hustru - 1:-
13. Enkan Maria Ersd:r hos Soldaten Svedin, 1 lispund mjöl och - 1:-
14. f.d. Kusken Anders Ek, 1/2 lispund mjöl och - 1:-
15. Enkan Brita Stina Slag från Måsta - 1:-
16. Enkan Bergström från Balsta, 1 lispund mjöl
{och hyreshjelp på halfvår 3 Rd.}
[MARG: bet.]
17. Arbetskarlen Lars Andersson Åman, 1/2 lispund mjöl och :50.
18. Anna Sofia Larsdotter Mellin på socknen,
1/2 lispund mjöl och- 50.
19. f.d. Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl.

{§.2.}
Understödet af Församlingens Galléenska
medel till dess fattiga barn bestämdes
för instundande sex månader från den
1 Juli till årets slut; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Afl. Lars Gustaf Larssons från Gårdskäls egor
son {Lars Fredrik} hos Anders Andersson i
Kohlsta, Råby Socken - 4:-
2. Enkan Jarls son {Carl Bernhard} hos
Torparen Erik Perssons Enka i Helltorp,
Kjula s:n, - 4:-
med vilkor att barnet hålles i skola höst-
terminen.
3. Enkan Stenquists 2:ne barn, hos henne, - :3:-
4. Afl. Per Janssons i Ärna son {Anders Oskar}
hos Torparen Erik Jansson i Åsby sved - 3:-
5. Smeden vid Gärdtre Per Olssons dotter {Anna Cathrina}
hos Smeden Lindquist i Eskilstuna - 2:-
6. Afl. Fredrik Fredrikssons på Hagnesta Enkas
ett barn, hos henne - 1:50.
7. Torparen Per Huggs barn, hos modren, - 2:-
8. Anders Quicks dotter {Christina Lovisa} hos
Soldaten Hast - 3:-
9. Afl. Lars Erik Erssons i Ärna barn, hos modren - 2:-
10. Drängen Carl Gustaf Carlssons i Wallby Enkas
barn, hos henne, - 5:-
11. Enkan Brita Wahlströms dotter {Catharina
Lovisa} hos And. Persson i Fröslunda myr - 3:-
12. Lars Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Statdrängen Anders Petter i Glömsta - 3:-
13. Afl. Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne, - 6:-
14. Afl. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas
barn, hos modren, - 3:-
15. Soldaten Eklunds Enkas son {Anders Gustaf}
hos Morföräldrarne i Julita - 2:-
16. Arbetskarlen Johan Peter Janssons från
Johannislund son {Fredrik}
17. Olof Anderssons i Grönsta Enkas son {Carl
Erik} hos Gustaf Olsson i Kohlsta - 4:-
18. Arbetskarlen Johan Erssons Enka Anna Sofia
Jäfverts söner {Carl Johan} och {Oskar Leonard},
hos henne, - 2:-
19. Arbetskarlen Hagströms i Ärna dotter {Maria
Amalia}, i Barnahemmet - 3:-
20. Afl. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta barn {Agnes
Charlotta} och {Lovisa Mathilda} hos Torparen Lars
Bergman i Janslunda, Thorshälla S:n - 9:-

{§.3.}
På derom gjord framställning beslöts att
till Bryggaredrängen Gustaf
skulle utbetalas 2 Rd 50 öre, utgörande
dennes fordran för kläder åt fattig-
hjonet Lars Erik Nilsson, i lifstiden; helst
Nilsson efterlemnat tillgångar, som kommit
Kommunen tillgodo.

{§.4.}
Possessionaten L. P. Åkerman på Hugelsta
valdes att såsom Ombud
för Kloster Socken bevista instundande
bolagsstämma med Rekarne Häraders
Lazaretts Intressenter.

{§.5.}
Kommunal Nämnds Ledamoten Handlanden
A. H. Ekström, hvilken från detta sam-
manträde, hvartill han varit kallad, utan
anmäldt förfall uteblifvit, fälldes
att till Kommunens Kassa böta 2 Rd.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat
/Lars Olsson/ Ånsöga
/Gustaf Olsson/

Uppläst i Kyrkan Söndagen 29 Juli 1865 af
/C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106223.

Personrelationer