Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken i sockenstu-
gan den 27 Juni 1868.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des understödet till dem för sex månader från
den 1 instundande Juli till årets slut, sålunda:

1:o {Inom fattighuset:}
N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg erhåler i månaden
1 lispund mjöl och - 1,50. Rmt.
[Riksmynt]
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
3. Johanna Carlsdotter 1/2 lispund mjöl och - 1:-
4. f.d. Pigan Lisa Larsdotter 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
5. Anders Nilssons E:a från Balsta, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
6. Lars Olssons E:a från Stolpstugan, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
7. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - 1:-
8. Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - 1:-
9. Anna Sofia Mellin, 1 lispund mjöl och - 1:-
10. Orgeltramparen Ströms E:a, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
11. Anders Perssons E:a 1 lispund mjöl och - 1:-
11 1/2 Erik Nilsson med hustru från Röksta, tillsammans 1 lispund mjöl o 1:-

2:o {Utom fattighuset}:
12. Enkan Norgren från Lönnsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
13. Soldaten Ljungs hustru, 1 lispund mjöl och - 1 Rd
[Riksdaler]
14. Enkan Maria Ersd:r hos Sold. Svedin, 1 lispund mjöl och - 1:-
15. f.d. Kusken Anders Ek, 1 lispund mjöl och - 1:-
16. Enkan Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och - 1:-
17. Enkan Bergström från Balsta, 1/2 lispund mjöl och - 1:-
i månaden:
18. Lars Erik Larsson i Nystugan, 1 lispund mjöl och - 1:-
19. f.d. Trumslagaren Revelj, hyreshjelp - 2:-
20. Anna Greta Andersdotter på Socknen - 1:-
21. Soldaten Froms E:a i Ärsta - 1:-
22. Sjukliga Pigan Maria Björk vid Tunafors - 1:-
23. Enkan Anna Kajsa Andersd:r i Ingemarstorp, 1/2 lispund mjöl och 50 öre.
[MARG: Död å
Junii]
24. Carl Andersson med hustru vid Stentorp, 1/2 lispund mjöl
25. Jonas Jansson med hustru vid Hagnesta, 1/2 lispund mjöl
26. Per Persson med hustru vid Helgesta Soldattorp, 1/2 lispund mjöl
27. Petter Persson med hustru vid Tunafors, 1 lispund mjöl
28 Jonas Nilssons E:a Brita Stina Gustafsd:r vid Tunafors, 1 lispund mjöl och 1 Rd.
29.

{§.2.}
Understödet af Galléenska medlen till fattiga
barnen bestämdes under instundande sex månader
från den 1 instundande Juli till årets slut; och
skulle barnen i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Enkan Stenquists barn, hos henne - 2 Rd
[MARG 55.]
2. Anders Quicks Enkas dotter {Mathilda}
hos Soldaten Hast - 3,50
[MARG: 61. 19/3.}
3. Densammas son, {Carl Gustaf} och {Johan August} hos modren - 5:-
[MARG 58. 18/6.
68 19/1]
4. Afl. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta
2:ne barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
hos Torparen Lars Bergman i Janslunda, Thorshälla S:n- 8:-
[MARG: 59 27/2
58. 1/1.]
5. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta} hos
Soldaten Storm i Ärna - 4:-
[MARG: 58.]
6. Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne - 6:-
7. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas barn, {Frans August}, hos henne -3:-
[MARG: 59. 24/10.]
8. Olof Anderssons i Grönsta Enkas son {Carl Erik} hos
Gustaf Olsson i Kohlsta hven - 4:-
9. Arbetskarlen Johan Erssons Enka Anna Sofia
Jäverts son {Carl Johan} hos henne - 2:-
10. Enkan Fredrikssons i Hagnesta son {Anders Gustaf}
hos modren - 1:-
[MARG: 54 29/10.]
11. f.d. Soldaten Lindbergs Enkas 2:ne barn hos henne - 5.
[MARG: 57
63.]
12. Arbetskarlen Lars Erssons Enkas son {August} hos
Skomakaren Malmgren på Ärna egor - 3:-
[MARG: 55. 23/2.]
13. Torparen Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 4.-
[MARG: 57 21/2]
14. Samme mans d:r {Anna Sofia} hos Per Erik Lund-
quist i Svista - 4:-
[MARG: 59 12/8.]
15. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars
Hultman vid Stora Tidö - 5:-
[MARG: 61. 23/5.]
16. Samme mans d:r {Wilhelmina} hos Skräddaren
Mellin vid Rosslinge i Wallby S:n - 5:-
[MARG: 63 5/4.]
17. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
Anders Eklund vid Hagstugan i Hammarby S:n - 6:-
[MARG: 65 8/1.]
18. Afl. Backstugumannen Erik Jonssons från Löfstugan
Enkas 3:ne barn {Andrea Sofia}, {Brita Christina}
och {Carl Erik} hos modren - 4:-
19. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdsskäl son
{Anders Gustaf} hos Johan Lennholm i Gårdskäl - 5:-
[MARG: 58]
20. Samme mans son {Johan Henning} hos Grendieren
Broberg i Broby, Torpa S:n - 5:-
[MARG: 61.]
21. Samme mans son {Carl} hos Herr Aulin på Grönsta - 4:-
[MARG: 55.]
22. Snickaren Jonas Perssons Enkas son {Frans Erik} hos
Skräddaren Hallberg vid Årbylund . 5.-
23. Samme mans d:r {Clara Amanda} hos Arbetarn
Per Erik Eriksson i Svedstugan, Husby S:n - 5.-
24. Arbetskarlen Johannes Larssons från Måsta ofär-
diga dotter {Maja Stina} hos föräldrarne - 1:-
25. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos Madam
Engblom i Eskilstuna - 5:-
[MARG: 63 7/11.]
26. Samme mans son {Johan Victor} hos Soldaten Kling i Eckersta - 5:
[MARG: 58. 14/3.]
27.

{§.3.}
Pigan Brita Kajsa Olsdotter hos Kyrkovärden Anders
Persson i Wallby Socken tilläts att från fattig-
huset afhemta en kopparkruka, ({en}-kanns-)
hvilken kruka, efter uppgift vore henne
tillhörig, fastän hennes fader Olof Anders-
son, hvilken i fattighuset aflidit, dit med-
haft densamma. -

{§.4.}
Till Ombud vid blifvande bolagsstämman
den 1 instundande Juli, klockan 10 f.m
med intressenterne uti Öster och Wester Rekarne
Häraders Lazarett och Kurhus utsågs från
Klosters Socken Landtbrukaren Anders Petter
Andersson i Helgesta. -

{§.5.}
Kommunalstämman förklarade sig ej hafva
något att erinra mot Källarmästaren C. R.
Alexanderssons ansökning att rättigheten till
bedrifvande af utvärdshusrörelse vid luststället
Djurgården eller Intagan denna sommar måtte
på Alexandersson blifva öfverlåten, sedan
Handlanden Törnblom, hvilken fått dessa
rättigheter, aflidit. -

{§.6.}
På de skäl, som innefattas i Nämndens
protokoll för den 17 i denne månad, §.4, beslu-
tade Kommunalstämman:

1:o att en ytterligare uttaxering till fattigvår-
dens bestridande skulle ske inom Socknen
uti instundande October månad med
10 öre på hvarje fyrk, utom för Kloster-
ströms gjuteri, hvarför taxeringen enligt
förut träffad öfverens kommelse blir
hälften mindre eller 5 öre på fyrk; och

2:o att ett Kassakreditiv, ställdt, på
Ordföranden i Kommunal Nämnden, under
Klosters Sockens gemensamma ansvarig-
het skulle sökas uti Södermanlands
Enskilda Bank på Tolf månader och
EttTusen Riksdaler Riksmynt. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat. -
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka den 28 Junii 1868 af
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106205.

Personrelationer