Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juli 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juli 1872

Anmärkning

Protocoll fördt inför Kommunalstämmans Ordförande
med vid Riksdagsmannaval röstberättigade innevånare
uti Klosters Socken i Sockenstugan den 27. Juli
1872.

{§:1.}
Wid behörigen utlyst Sammanträde för utseende
af två electorer till Riksdagsmannavalet för Öster
och Wester Rekarne Härader som enligt vederbörandes
Kungörelse skall förrättas den 23 instundande Augusti
i Tingshuset i Eskilstuna Kl:12. middagen, valdes förre ledamoten
i Riksdagens andra Kammare A, P, Andersson i
Helgesta och Landtbrukaren C, Olsson i Glömsta

/L; P; Åkerman/
Ordförande i Klosters Sockens
Kommunalstämma.

Samma dag uppläst och justeradt
/J; E; Olsson/
/A, V, Noréus./

Uppläst i Eskilstuna Kyrka Sönd. d. 28
Juli 1872 af
/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juli 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106204.

Personrelationer