Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters försam-
ling i socknestugan den
27 Januari 1866.

Denna stämma var utlyst för antagande af
Fjerdingsman i Socknen efter A. F. Widlund
i Måsta, som afsagt sig denna befattning; och
sedan tillkännagifvits att hemmansegaren
Nils Fredrik Olsson i Skensta förklarat
sig villig att befattningen åtaga sig om den
bestämda lönen ökades från 60 Rd [Riksdaler] till 75 Rd,
blef bemälde Nils Fredrik Olsson af stäm-
man vald till Fjerdingsman för Socknen under
fyra års tid mot årlig lön af 75 Rd Rmt.[Riksmynt]

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/A P; andersson/
/Gustaf Olsson/
/I J, Bergholm/

Upläst i Eskilstuna k:ka d. 28 Jan: 1866 af
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106203.

Personrelationer