Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864

Anmärkning

Protocoll,fördt i Kommu-
nalStämma med Kloster
Socken den 27 Januari 1864.

{§ 1.}
Denna stämma hade för ändamål att behandla
Hemmansegaren Anders Peter Anderssons
i Heljesta framställning rörande ifrågaställd bränvins-
minutering i Socknen, hvaraf vinsten komme
att tillfalla Kommunen; och sedan åtskilliga
af stämmans ledamöter sig yttrat i frågan,
voterades efter fyrktalslängd i det afseendet
huruvida en bränvinsminutering inom socknen
för sagde ändamål vore önsklig, hvarvid 1218.
röster uttalade sig för motionen och 1740 röster
mot densamma.

{§ 2.}
Herr L.P.Åkerman på Hugelsta valdes
att vara närvarande å upbördsstämman på
Kommunalutskylderna detta år och dervid
föra en upbördslängd.


{§ 3.}
Beslöts att golfvet å Sockenstuguvinden skulle
panelas; hvarom framställning och skulle
afgifvas till Stadsfullmäktige i Eskilstuna
för den del saken rörer Eskilstuna Stad.

/J: A: Gyllenspetz/
Samma dag uppläst och justeradt
/Gustaf Olsson./
/Eric,Tirén./
Uppläst i Eskilstuna kyrka Söndagen d. 13 Mars 1864 af
/C.A.Lönroth

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106202.

Personrelationer