Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
Kommunalstämma med
Kloster socken i Socken-
stugan den 27 Augusti 1893.

§ 1.
För att få utrönt om någon person oriktigt
skulle blifvit antecknad i röstlängden för
utöfvande af rösträtt vid blifvande
Riksdagsmannaval upplästes alla de
uti densamma vid Riksdagsmanna-
val röstberättigade och godkändes
längden, utan anmärkning.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Samma dag uppläst och godkändt.
/J, E, Olsson./
/G, W, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106198.

Personrelationer