Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Kloster Socken i Socken
stugan den 26 November 1882.

§1
Sedan Stämman förklarats vara lagligen utlyst ut-
sågs till Sockenombud att närvara vid samman-
träde inför Härads Rätten den 28 vid behandling
af fråga om indelning till underhåll af vägen
mellan Eskilstuna Stad samt lastkajen och gods-
magasinet vid jernvägsStationen inom Fors Socken
Herr Patron L. P. Åkerman.

§2.
Till Sockenombud att närvara vid blifvande man-
tals- och skattskrifning för nästkommande år
utsågs Herr Patron L. P. Åkerman, hvilken jem-
väl eger meddela bevis om sådane personer, hvilka
för fattigdom, sjukdom eller andra orsaker böra
befrias från utgörande af personella utskylder.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/C, Fröman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106194.

Personrelationer