Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
kommunalstämma med
Klosters socken i Socken-
stugan den 26 maj 1906.


§1.
Att justera protokollet valdes Ingeniör
E. J. Danielsson Siegesberg och Hilmer
Engström, Tunafors.

§2.
Till ledamöter af 1906 års taxeringsnämnd
valdes Herr J. E. Olsson, Skiftinge (ledamot
i bevillingsberedningen) O. A. Neuman, Olofs-
berg, Axel Ek, Siegesberg, E. Björkström,
Björkviken och Alfred Pettersson i Sofiedal,

Till suppleanter, att tjänstgöra i nu nämnd
ordning, valdes Fjärdingsman Oskar Anders-
son, Oskar Karlsson i Olivehäll ock Vende-
lius i Löflund.

§3.
Klosters skollofskoloni hade framställt begäran
om ett anslag af 300 kr. för 1906, att tagas ur
hundskattekassan, och blef framställningen
beviljad af stämman.

§4.
Smärglaren C. Oskar Karlsson från Alvik och
Plåtslageriarbetaren E. A. Sjölander från
Åkerfjällen B II hade hos Kommunal-
nämnden gjort anhållan om af-
skrifning af dem påförda kommu-
nalutskylder för 1905, för Karlsson kr. 31.93
och för Sjölander 16.09. Enligt företedt
läkarebetyg hade båda under näs-
tan hela förra året varit sjukliga
och oförmögna till arbete, och på
grund däraf hade Nämnden ansett
skäl föreligga att hos stämman
förorda ansökningen, och blef den-
samma af stämman bifallen.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Joh, H, Engström/
/Eric, J Danielsson/

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 3 Juni 1906 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106192.

Personrelationer