Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
stämma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 26 Maj 1880

§1
Sedan stämman förklarats vara lagligen utlyst
valdes till ledamöter i innevarande års taxerings-
kommitté: Herr
Carl Carlsson i Röksta
Werkmästaren A. Stenman vid Tunafors
L.P. Åkerman vid Kungsladugården
J.E. Olsson i Gårdskäl
O. Olsson i Skiftinge samt till
Suppleanter: Herr Jonas Ersson i Sahl och
Per Olsson i Gärtre.

§2
Restlängden öfver obetalde Kommunalutskyl-
der för åren 1878 och 1879 företeddes och granskades samt
godkändes, hvarvid beviljades följande afkortnin-
gar, nemligen; {för år 1879.}
Bryggartorp, Arb. A. Lennström - 4:20
Klosterström, Arb. C.E. Bergman - 8:15.
Hagnesta, Rättaren C E. Andersson - 1:95.
Heljesta, Arb. L.J. Jansson - {1:95.}
Summa 16:25.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L;P; Åkerman/
/J,E, Olsson/
/Per Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den
6 Juni 1880 af
/Er;Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106191.

Personrelationer