Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
26 April 1873.

{§.1.}
Mantalslängden för innevarande år företeddes,
granskades och lemnades utan anmärkning.

{§.2.}
Som styrelsen för Oxelösund- Flen- Westmanlands
jernvägsaktiebolag infordrat de två första
Inbetalningarne å aktieteckningen i denna
jernväg, hvardera å 10%; så beslöts att
de femtontusen riksdaler riksmynt,
hvilka Klosters Socken beslutat teckna uti
jernvägen, skulle sökas få låna uti Re
karne Häraders och Thorshälla Stads Sparbank
på 36 års amorteringtid och mot fem
procent årlig ränta; och iklädde sig för-
samlingen gemensamt betalningsansvar för
samma lån.

Skulle nämnda lån ej kunna erhållas,
egde KommunalNämnden att annorstädes
och på församlingens ansvar upplåna de
för jernvägsteckningen erforderliga medlen
på de vilkor, som Nämnden finner antagliga.

{§.3.}
Till Ledamöter i detta års TaxeringsKomitè invaldes:
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Jonas Ersson i Sahl
Herr A. V. Norèus på Tunafors
och till suppleanter valdes:
H:r Carl Carlsson i Röksta
H:r Johan Erik Olsson i Gårdskäl.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J: E: Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka d. 27/4 1873 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 april 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106183.

Personrelationer