Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1870

Anmärkning

Protokoll fördt å Kommunalstämma med Kloster
Socken d. 25 September 1870.

§ 1.
Till Socknens ombud vid Allmänt utlyst sammanträde
med delegarne i Östra Rekarne Härads Allmänning
som hålles uti Tingshuset i Eskilstuna d. 27 innevarande må-
nad kl 11 f. m utsågs:
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta

§ 2.
Till ombud vid årets priskurantsättning utsågs
Lantbrukaren C. Olsson i Glömsta, och skulle
utdrag af protokollet tjena som fullmakt.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Adolf Aulin/
/A F Kohlström/
/Per Olsson/

Förestående begge Protokoll äro upplästa i
Eckilstuna kyrka d. 2. Okt. 1870 af
/Joh: Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106181.

Personrelationer