Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 25 Maj 1879.

§1.
Till sockneombud att närvara vid sammanträde in-
för Öster Rekarne Härads Rätt i tingshuset i
Eskilstuna den 28 dennes kl. 1 eftermiddagen vid
behandling af ifrågasatt förslag om ombyggnad
af broarne öfver Eskilstuna Ström vid Rosenfors
och Tunafors samt andra dermed i sammanhang
stående frågor utsågo Kommunens brobyggnads-
skyldige medlemmar Herr Baron A. Leijonhufvud
och Herr L. P. Åkerman -

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/Otto Andersson/
/A, V, Noréus/

Upplästes i
Klosters Kyrka 2/6 79
betygas af
/Axel Waetter/
Comminister i
Kloster.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106175.

Personrelationer