Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juli 1877

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma med Klos-
ters Socken i Sockenstugan den 25. Juli 1877.

{§:1.}
Herr Alfred Norrmans ansökning att vid Grönsta Brän-
neri få utöfva mindre partihandel med bränvin, biföll
stämman.

{§.2.}
I anledning af från Herr Kronofogden Wennström till Kommunal-
styrelsen ställd skrifvelse med anhållan om val af Sockneombud
att vid sammanträde med Rekarne Häraders Tingshusbyggnadsskyl-
diges den 28 dennes Kl. 11. f: i Tingshuset, bevaka Socknens rätt,
valdes Herr Per Olsson i Gärtre.

{§:3.}
Att justera detta Protocoll utsågs Herrar O. Olsson i Skif-
tinge och Joh: E. Olsson i Gårdskäl.
/L; P; Åkerman/

Justeradt:
/O. Olsson/
/J, E, Olsson/

[MARG: Insändt Norrmans ansökning jemte protocollsutdrag till Kong. mtjts
Befallningshafvande
den 14. Augusti.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106172.

Personrelationer