Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid sam-
manträde den 26 Augusti 1899,
inför undertecknad, af
Kloster komun vid riks-
dagsmannaval röstberat-
tigad medlemmar, för val
af riksdagsman för valkret-
sen i andra kammaren

§1
Sedan riksdagsordningens föreskrifter an-
gående valrätt och valbarhet till riksdagens
andra kammare blifvit upplästa, företogs
röstningen och skedde uppropet efter
den justerade och godkända röstlängden
för komunen

§2
Af komunens 188 röstberättigade medlem-
mar deltogo 141 i valet

§3
Till riksdagsman för valkretsen i andra
kammaren erhöll af de afgifna 141 rösterna
Skolläraren och Organisten H Johansson Öija
99 samt Landtbrukaren Sven Person
Lagersbärg 42 röster. Tvänne röstsedlar kase-
rades derför att de vardera innehöllo två
namn

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Rätt utdraget betygar
/C, A, Olsson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 15 Oktober 1899 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106169.

Personrelationer