Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 juli 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 juli 1864

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 24 Julii 1864
[MARG: 1]

§.1.
Sedan Kongl Maj:t beviljat anslag 8,260 Kr
till förbättring af vägen förbi Tystboda
m fl: backar mellan Malmköping och Mor-
torps krog, och Bestyrelsen för detta ärende
utlyst ett sammanträde på Rinkesta den 9:de
nästinstundande Augusti kl: 10 f: m:,
och i sammanhang dermed
begärt att en fullmäktig för Klosters
Socken, som tecknat bidrag för hela
sträckan mellan Eskilstuna & Sparreholm,
skulle utses, för att bevaka socknens
intresse och utvälja en arbets- Direktion
som då tager ärendet om hand och förses
med fullmakt för att uppbära peninge-medlen
såväl af Staten som Landstinget och comunerna,
samt att uptaga lån, till ett begränsadt
belopp, till dess arbetet blir färdigt;
så valdes härtill Possessionaten
Herr Eric Tirén på Gärdtre.

Utdrag af detta protocoll skulle tjena
som fullmakt

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och Justeradt.
/J munter/
i Ärsta
/anders anderson/
i Rocksta

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 juli 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106166.

Personrelationer