Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 augusti 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 24 Augusti
1895.

§ 1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. G. Andersson Måsta och G. W. Eriksson
Stjernholm

§ 2.
Granskades restlängden å obetalta kommunala
utskylder till kommunen för år 1894 års
sista uppbörd upptagande ett belopp af 422.
kronor 12 öre, beviljades derå afkortning för
sliparen Joh. Reinh. Törngren Klippan med
8 kronor i öfrigt godkändes längden och
skulle den till laga indrifning befordras.

§ 3.
Rörande användningen af den för Kommunens
andel för gården N:o 133 influtna försäljningssum-
man Sextusen Kronor; hade Kommunalnäm-
den föreslagit att medlen antingen borde in-
sättas på bankinrättning eller utlånas mot full-
god säkerhet tills den tid då inteckningen
å fattiggården kunde komma att inlösas. Stämman
godkände detta förslag och uppdrog åt Kommu-
nalstyrelsen att tillsvidare förvalta dem, samt mot
fullgod säkerhet utlåna dem till högst gäl-
lande ränta

§ 4.
Kommunens återstående Skuld å jernvägslånet
9331 kronor 80 öre, till Häradernas Sparbank.
godkändes

§ 5.
Angående användningen af de influtna
hundskattemedlen under året hade Kommunal-
nämden föreslagit att de skulle ingå i
Kommunalkassan för att användas till
fattiggårdens behof, särskildt till planteringar
vid densamma, detta förslag godkändes af
stämman

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt.
/G W Erikson/
/P, G, Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 8 September 1895 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106164.

Personrelationer