Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den
23 Mars 1895.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
P. G. Andersson Måsta och G. W. Eriksson Stjernholm.

§2.
Företeddes följande af revisorerna granskade
under Kommunalnämdens förvaltning ställda
kassors räkenskaper neml.
Kommunalkassan
A. P. Anderssons Mat-Polettkassa.
Lasarettsfonden.
Barnhemskassan.
På framställd fråga beviljade stämman
på grund af den upplästa revisionsberättelsen
vederbörande kassaförvaltare samt Kommunal-
nämden ansvarsfrihet för förenämde Kassor
för föregående räkenskapsår.

§3.
Granskades restlängden å obetalta utskylder till
kommunen för år 1894 års första uppbörd, uppta-
gande ett belopp af 540 Kronor 30 öre, bevil-
jades derå afkortning för sliparen C. F. Andersson
Alphyddan för 20 Kronor 43 öre med anled-
ning af att mannen var död och hustrun er-
höll understöd, för enkan Emma Gustafsson
Löfhagen 25 öre, sliparen O. P. Carlsson Stjernholm.
75 öre, fabriksarb. Frans Emil Gustafsson 3 Kronor
78 öre, skomak. Clas Edvard Aspelin Årbylund.
2 Kronor 72 öre, Jonas Gustaf Olsson. Berglund
3 Kronor 78 öre för plåtarbetaren C. Gustaf Carlsson
Karlslund N:o 1. beslöts med anledning af att
han nu var sjuklig, hans utskylder, som
var 26 Kronor 99 öre skulle balanceras
till sista uppbörden, emedan han kanske
då hade tillfrisknat, och möjligen då
skulle kunna betala desamma. i öfrigt
godkändes längden och skulle den till laga
indrifning befordras

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/G; W; Eriksson/
/P, G, Andersson,/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 7 April 1895 af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106162.

Personrelationer