Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 23 Mars 1870.

{§.1.}
Företeddes Räkenskapen för Klosters Sockens
Kommunalkassa år 1869,hvilken af utsedde
Revisor granskats och befunnits riktiga.-

Kommunalstämman lemnade KommunalNämnden
full decharg för år 1869.

{§.2.}
Landtbrukarne L.P.Åkerman och Carl Olsson
i Glömsta utsågos till valmän för utseende
af Landstingsman för Häradet.-

{§.3.}
Af de säkerhetshandlingar, som Landtbrukaren
A.P.Andersson i Helgesta, enligt Kommunalnämn-
dens protokoll för den 30 Mars 1869,§.2,aflem-
nat till befrämjande af skolundervisning inom
socknen, befinnes en skuldsedel å 200 Rd rmt, [riksdaler riksmynt]
utgifven af Landtbrukarne J.M.Eriksson på Löf-
hulta.

Kommunalstämman beslöt att detta belopp
skulle af gäldenären indrifvas.

{§.4.}
Församlingen skulle bestrida all skyldighet att bidraga
till underhållet åt Soldaten Gards i Tumbo Socken
hustrus oäkta son Carl Fredrik, emedan detta barn
måtte tillhöra samma försörjningsort som modren,hvil-
ken sistnämnde åter genom giftermålet med Gard kommit
att tillhöra Tumbo Socken

/L;P;Åkerman/
Samma dag uppläst och Justeradt.
/Lars Olsson/
/Ax;K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106160.

Personrelationer