Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 juni 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Kom-
munalstämma med Klosters
Socken den 23 Juni 1866.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och be-
stämdes understödet till dem för ett halft
år från den 1 instundande Juli till årets slut,
på följande sätt, neml.

1:o {inom fattighuset:}
{N:o 1.} förestånderskan Stina Kajsa Hugg erhåller i må-
naden 1 Lispund mjöl och - Rd [Riksdaler] 1,50.
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 Lispund mjöl och 1:-
3. Johanna Carlsdotter, 1/2 Lispund mjöl och 50.
4. f.d. Pigan Lisa Larsdotter, 1 1/2 Lispund mjöl och 1:-
5. Anders Nilssons Enka från Balsta, 1 1/2 Lispund mjöl och 1:-
6. Enkan Brodin från Höjden, 1 Lispund mjöl 1:-
{samt 3 Rd anslag till ett lintyg.}
7. Lars Olssons Enka från Stolpstugan, 1 1/2 Lispund mjöl och 1:-
8. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 Lispund mjöl och 1.-
9. f.d. Torparen Lars Andersson, 1 Lispund mjöl och 1:-
10. Arbetskarlen Lars Andersson Åman, 1 Lispund mjöl och 1:-
11. Smeden Carl Erik Ramström får bo i fattighuset.

2:o {utom fattighuset i månaden:}
N:o 12. Enkan Norgren från Lönnsta, 1/2 Lispund mjöl och 50 öre
13. f.d. Soldaten Ljungs hustru- 1:-
14. Enkan Maria Ersd:r hos Soldaten Svedin, 1 Lispund mjöl och 1 Rd.
15. f.d. Kusken Anders Ek, 1 Lispund mjöl- och- Rd 1:-
16. Enkan Brita Stina Slag från Måsta, 1/2 Lispund mjöl och 1:-
17. Enkan Bergström från Balsta, 1 Lispund mjöl och 50 öre i månaden
{och hyreshjelp på halfår 3 Rd.}
[MARG: Bet]
18. Anna Sofia Larsd:r Mellin på Socknen
1/2 Lispund mjöl och - 50 öre
19. f.d. Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 Lispund mjöl
20. Anders Perssons Enka på Socknen, 1/2 Lispund mjöl och 1 Rd.
21. Enkan Kajsa Lena Wiewegg vid Tunafors
1 Lispund mjöl och Rd 1:-
22. Arbetskaren Jan Jansson i Norrtorp, under Juli
Augusti och September 1/2 Lispund mjöl i månaden
och under October, November och December
1 Lispund mjöl i månaden.
23. Sjuklige Arbetskarlen Lars Erik Larsson i Nystugan, på Lilla
Nyby egor, i månaden 1 Lispund mjöl och - Rd 1:-

{§2.}
Understödet af församlingens Galleenska medel
till dels fattiga barn bestämdes för instun-
dande sex månader från den 1 instundande Juli
till årets slut; och skulle desse barn i hvarje
månad erhålla:

N:o 1. Afl. Lars Gustaf Larssons från Gårdskäls egor son
{Lars Fredrik} hos statdrängen Anders Andersson i Gärdtre 3:-
{numera i lära hos Skomakare Helsberg på Gultbruns egor}
2. Enkan Jarls son {Carl Bernhard} hos Torparen Erik
Perssons Enka i Helltorp, Kjula Socken, flyttas
derifrån till Possesionaten L.P. Åkerman
på Hugelsta, som i månaden erhåller- 3:-
N:o 3. Enkan Stenquists ett barn, hos henne - 2:-

(Afl. Per Janssons i Ärna son utgår)

4.Smeden vid Gärdtre Per Olssons dotter {Anna
Cathrina} hos Smeden Lindquist i Eskilstuna,
flyttad till smeden D. R. Taberman i Eskilstuna,- 2:-
5. Torparen Per Huggs barn, hos modren- 2.-
6. Anders Quicks dotter {Christina Lovisa} hos
soldaten Hast- 2,50.
7. Anders Quisks Enkas dotter {Mathilda} hos
soldaten Hast- 4:-
8. Anders Quicks Enkas son {Carl Gustaf} hos
soldaten Jansson vid Gredby- 4.-
9. Afl. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta
barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
[MARG: 8 år 6 år]
hos Torparen Lars Bergman i Janslunda, Thors-
hälla s:n - 9:-
10.
11. Lars Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos statdrängen Anders peter Andersson i Glömsta- 3,50.
[MARG: 8 år]
12 Afl. Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne, - 6:-
13. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas barn,
hos henne - 3.-
14. Olof Anderssons i Grönsta Enkas Son {Carl}
{Erik} hos Gustaf Olssons i Kohlsta Hven 4.-
15. Arbetskarlen Johan Erssons Enka Anna Sofia
Jäverts Son {Carl Johan}, hos henne - 2.-
{16.Arbetskarlen Hagströms i Ärna dotter utgår.}
17. Enkan fredrikssons i Hagnesta son {Anders}
{Gustaf,} hos henne - 1:50.
{samt tillfälligt anslag af 10 Rd till kläder åt gossen.
[MARG: 12 år bet:]
18. f.d. Soldaten J. F. Ljungs eller Lindbergs
Enkas barn {Anna Sofia}, (8 år), {Carl Johan] (6 år)
och {Adolf Fredrik} (3 år), hos modren vid Lönnsta- 9:-
sedan i stämman blifvit föredraget Landshöf-
dinge Embetets Utslag den 30 April 1866,
angående deras försörjning.

[MARG: 5 Rd 1/7]

{§3.}
På derom af Ordföranden i Brandstods Nämnden
gjord framställning, beslöts att på Kommunens
gemensamma bekostnad skulle anskaffas
en ny bok för brandförsäkrings-diarium
i socknen, sedan det befunnits att det äldre
diariet icke förts med nödig ordentlighet;
och skulle jemväl kommunen bekosta den
dervid erforderlige skrifningen samt tvenne
bleckskrin till förvaringsrum åt brandför-
säkringshandlingarna.

{§4.}
Possessionaten L. P. Åkerman på Hugelsta valdes
att såsom Ombud för Klosters Socken bevista
instundande bolagstämma med Rekarne Häraders
Lazaretts Intressenter.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.

/M D Thim/
/Lars Andersson/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka den 24 Juni 1866 af
/Erik; Eriksson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106159.

Personrelationer