Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 februari 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 februari 1879

Anmärkning

Protocoll hållet vid Kommunalstämma med
Klosters Socken i Sockenstugan den 23 Februari
1879. -

{§:1:}
I anledning af Domare-Embetets Kungörelse till Öster
Rekarne Häradsbor som derigenom kallas att personligen eller
genom socknens utsedde ombud inställa sig inför Öster-
Rekarne Härads Rätt uti Tingshuset i Eskilstuna Lör-
dagen den 1:sta nästkommade Mars månad Kl: 12. middagen
för att höras angående väckt förslag att Lifgedingets-
Domsaga, sedan Daga Härad derifrån afskiljts, skulle fördelas i endast
två tingslag, i det Selebo och Åkers Härader förenas till ett
Tingslag samt Öster och Wester Rekarne Härader förenas till ett Tings-
lag, utsåg stämman till socknens ombud Landtbrukaren Herr
P. Olsson i Gärtre och skulle utdrag af detta protocoll tjena som
fullmakt. -

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/L, F, Österwall/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 februari 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106156.

Personrelationer