Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 22 okto-
ber 1870.

{§.1.}
Det af Kommunal Nämnden uppsatta utgifts
och inkomstförslaget för år 1871 föredrogs
och godkändes; och skulle till följd deraf
såsom kommunalutskylder i Klosters Socken
för år 1870 uttaxeras:

a) {för fattigvårdens behof}:
personlig afgift efter 50 öre för man och 25 öre
för qvinna;

Af Statdrängar och jordtorpare à 1 rd, [Riksdaler] handt-
verkare, inhyseshjon och backstugusittare
à 2 rd;

för fyrkar af Klosterström, à 6 öre;
för fyrkar af öfriga församlingsboer, à 12 öre.

b.) {Till Amortering af Grafkassans skuld}:
Af oförmedlade mantal à 1 rd, samt personlig
afgift efter kyrkostämmas beslut;

c.) {Till Amortering af Kommunens öfriga skulder:}
Af fyrkar, à 4 öre.

d.) {Till öfriga kommunalbehof}:
Af fyrkar, à 16 öre.

{§.2.}
Landtbrukaren L. P. Åkerman valdes att
såsom ombud för Klosters socken bevista instundande
mantalsskrifning med Klosters Socken och
dervid å Kommunalstyrelsens vägnar lemna
intyg, angående sådana personer, hvilka
för sjuklighet eller fattigdom böra från
utskylder befrias.

Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta
valdes till Suppleant i förenämnde
hänseende.

Samma dag uppläst och justeradt:

/L; P, Åkerman/

/Carl Carlsson/
/J. E. Olsson/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka d. 6/11 1870 af
/Gust Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106149.

Personrelationer