Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1866

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Klosters för-
samling den 22 October 1866.

Godkändes det af Kommunal Nämnden upp-
rättade utgifts- och inkomstförslaget, en-
ligt hvilket skulle såsom Kommunal-
skatt för innevarande år uttaxeras:

a.) {För fattigvårdens behof:}

1:o Personliga afgifter: á 50 öre för mans- och
25 öre för quinnsperson; för Statdrängar
á 1 Rd [Riksdaler] ; för Handtverkare, inhysesmän och back-
stugusittare á 2 Rd samt för jordtorpare
á 50 öre.
2:o för fyrkar af Klosterströms gjuteri á 1. öre.
3:o för fyrkar af öfrige församlingsboer á 2. öre;
hvilket tillsammans beräknats att utgöra
563 Rd 64 öre Rmt. [Riksmynt]

b.) {till Andra Kommunalbehof:}
af 10207 fyrkar á 10 öre, beräknadt
till 10020 Rd 70 öre Rmt;
hvarjemte, i enlighet med Kyrkstämmans be-
slut, skulle uttaxeras:

c.) {till Grafkassan:}
En Rd af hvarje oförmedladt hemman och
10 öre af hvarje mantalsskrifven person. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat. -
/Mauritz Posse/
/Alfr, Herm, Ekström/
/Gustaf Olsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d 4 Nov. 1866 af
/U, Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106148.

Personrelationer