Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 november 1864

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 22:dra Novembers 1864.

§ 1.
För att bevaka socknens rätt angående
reparation af underlaget å Eskilstuna -
Strömbro, samt emottaga notis rörande
Cellfängelsebyggnadens underhåll, å Tinghuset
i Eskilstuna den 23 november 1864 kl: 11 f: m:,
valdes Carl Olsson i Glömsta
och skulle detta protocoll tjena som
fullmakt.

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag upläst & Justeradt

/Carl Carlsson/ /J: G: Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106147.

Personrelationer