Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 februari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 februari 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 21 Febr. 1903.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
Hilmer. Engström och A. Pettersson.

§ 2.
Kommunalstämman. beslutade att lemna
Kommunalnämden rätt att vid före-
fallande behof upptaga tillfälligt
lån för leverering af medel
till Kommunal,Kyrko och
Skolkassa.

§ 3.
Till. fosterbarnsnämd valdes
Herrar. G.A.Svensson. Tunafors. folkskola
Fjerdningsman Oskar. Andersson. Carlslund.
Aug.Holmgren. Måsta. fru Holm-
gren Måsta och fröken. Klara.
Källström Klosters folkskola till
sammankallande utsågs. G A
Svensson.
Som ofvan
/ Aug, Olsson /
Justeras
/ Joh,H,Engström /
/ Aug. Pettersson /
Uppläst i kloster kyrka Söndagen 22 Februari 1903 af
/ A:Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 februari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106135.

Personrelationer