Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 21 Aug. 1897.

§ 1.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar A. Ahlborg Grönsta och Axel
Andersson Ånsöga.

§ 2.
Komiten för allmän pensionering hade
begärt Kommunalstämmans yttrande
öfver ett förslag som af den blif-
vit utarbetadt, stämman som var
besökt af ett fåtal fann syftet i för-
slaget behjärtansvärdt, men ansåg
sig ej för närvarande kunna vid-
taga några åtgärder med anledning
af detsamma

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106133.

Personrelationer