Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juli 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Komunal-
stämma med kloster soc-
ken i Sockenstugan den
19 Juli 1902

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar Aug
Olsson Qvinnersta och A Petterson Hannelund

§.2
Stämman beslöt afkortning af de Häradsskrifvaren
Schytz för år 1901 påforda komunalutskylder

§.3
Som till Stämman inkommit framstälning från
komiten för allmän pensionering Stockholm
om ett bidrag af 10 Kronor för utarbetande
af förslag, beslöt stämman att nämde
belopp Skulle af komunalkassan utbelalas

§.4
Föredrogs utdrag ur komunalnämdens proto-
koll hvari framhölls att personer önskade köpa
tomter i den komunen tillhöriga s.k. Öhmans-
backen, och beslöt Stämman att en tomtkarta
öfver nämde område Skule upprättas, men utta
lades den åsikten att tomterna tages tillräckligt
Stora äfven om de nedginge något pa den der-
intill liggande odlade jorden, och uppdrogs åt
Herrar Aug Olsson Qvinnersta och A Ahlborg Grön-
sta att gå i forfattning om tomtkartas anskaffande
Erforderliga medel för blifvande kostnader
Skulle af komunalkassan bestridas

Som ofvan
/C A, Olsson/

Justeradt
/Aug, Olsson/
/Aug Pettersson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 17 Augusti 1902 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106114.

Personrelationer