Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Kloster Socken den 19 Januarii 1863.

{§.1.}
Hemmansegaren Anders Fredrik Widlund i Måsta hade
hos H:r Kronofogden upsagt den honom den 26 Januarii nästlidne
år ombetrodde fjerdingsmansbefattning inom Kloster
Socken, med anledning hvaraf Herr Kronofogden begärt
föranstaltande om val af annan lämplig person till
fjerdingsman efter Widlund.

Wid företagande af detta ärende förklarade
Widlund att om lönen för fjerdingsmansbestyret be-
stämdes till 60 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt], vore han villig att med
sagde bestyr fortfara.

Kommunalstämman beslöt att, med bibehållande
af Hemmansegaren Widlund såsom fjerdingsman i
Socknen, bestämma hans lön till 60 Rd Rmt om
året, och att denna lön skulle af socknen utgå
efter fyrkar.

{§.2.}
Stämman beslöt enhälligt att Kommunalfullmäktige
inom socknen icke skulle utses, men Kommunal-
Nämndens ledamöter deremot ökas från 5 till 11.

Samma dag uppläst och Justeradt
/J: A. Gyllenspetz/
ordförande

/C, Olsson/
/A, anderson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 25 Jan 1863 af
/I J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106112.

Personrelationer