Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
18 Februari 1888

§ 1.
Kommunalstämma hade till denna dag
blifvit utlyst i anledning af Konungens
Befallningshafvandes resolution öfver
Fors Sockens Kommunalstämma och
Eskilstuna Jernmanufaktur Aktie Bolag
hvar för sig hos Konungens Befall-
ningshafvande anförda besvär öfver
att Tunafors Rakknifs fabrik blifvit
upptagen i Klosters Sockens Mantalslängd
med yrkande att den måtte derifrån affö-
ras och i stället upptagas i Fors Sockens
enehanda längd;

Stämman beslöt att uti den infor-
drade förklaringen bestrida de ofvan-
nämnda gjorda yrkandena, och uppdrogo
åt Herrar J W Carlsson på Grönsta
och J E Olsson i Gårdskäl att uppsätta
och å stämmans vägnar underskrifva
förklaringen till Konungens Befall-
ningshafvande

Samma dag uppläst och justeradt
/J, E, Olsson/
/Carl Carlsson/
/C, O, Olsson/

Uppläst i Klosters Kyrka den 19:de Februarii år
1888
/Axel Waetter C. l./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106101.

Personrelationer