Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid komunal-
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 17 Sep-
tember 1901

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar J
Engström Tunafors och Aug Olsson Qvinner-
sta

§.2
Restlängden å oguldna komunalutskylder
vid sista uppbörden för innevarande år
upptagande ett belopp af Kronor 989,63 öre
företeddes granskades och godkändes

§.3
Stämman beslöt att de komunala utskyl-
derna från och med nästkommande år
skulle upptagas i tre uppbörder, och skulle
uppbörderna hållas i första hälften af
månaderna Maj Augusti och September,
och att då ej utskyldsbeloppet ofversteg 3
Kronor detta erlades vid första uppbörden,
samt, att utskylder som ej öfversteg 6
Kronor fördelades lika på de två första upp-
börderna, Större utskyldsbelopp lika för-
delas på alla uppbörderna dock så att alla
öfverskjutande ören erlades vid första upp-
börden

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeras
/Joh. Engström/
/Aug, Olsson,/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 13 Oktober 1901 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106097.

Personrelationer