Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1865

Anmärkning

Protocoll fört i Kommunalstämman
med Kloster Socken den 17. Sept. 1865.

Hemmansegaren Olof Ericsson i Onsöga val-
des af stämman, att vid utlyst sammanträde af
Herr t:f Öfverjägmästaren Lidell och som kommer att
hållas å Tingshuset i Eskilstuna fredagen den 22
i denna månad Kl: 10 f.m. rättade Häradets Skogs-
allmännings åtskillige ärenden, sig å Socknens väg-
nar inställa och deltaga, och skulle detta protocoll
tjena honom som fullmakt.

/L;P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106096.

Personrelationer