Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 16 Mars 1867.

{§.1.}
I stället för Herr J.A. Gyllenspetz, hvilken
blifvit utsedd att vara Ordförande i Klosters
Sockens Bevillningsberedning, utsågs till Suppleant
beredningen Hemmansegaren And. Petter Andersson i Helgesta.

{§.2.}
Företeddes Räkenskaper för Klosters Sockens
Kommunalkassa för år 1866, hvilken
räkenskap blifvit af de utsedda revisorene
granskadt utan anmärkning; och lemnades
härefter Kommunal Nämnden full decharge
för samma år.

{§.3.}
Beslöts att följande Kommunalutskylder för år 1866
skulle för bristande tillgångar afskrifvas neml.

Olofsberg. Skepparen J.G. Pettersson - 1,69. Rd Rmt
Tunafors. Petter Persson - 3,30. Rd Rmt
Tunafors. C.H.W. Bergqvist - 2,95. Rd Rmt
Sörängstorp. A.W. Olsson - 1,45. RD Rmt
[Riksdaler,Riksmynt]

{§.3.}
Till Ledamöter i Komitén för insamlandet af primär-
uppgifter till jordbruksstatistiken invaldes:
för Kungsladugårdsrote: Herr J.G. Johansson och
för i öfrigt Kyrkovärden Lars Andersson
i Grönsta och Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

{§.4.}
Åt hustru Brita Stina Gustafsdotter, gift med Dag-
karlen Nilsson under Tunafors, anslogs såsom
tillfällig hjelp under hennes sjukdom i ett för
allt 3 Rd Rmt.

/L;P; Åkerman/

Samma uppläst och justerat.
/Lars Andersson/
/Gustaf Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106094.

Personrelationer