Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 16 Maj
1886.

§1.
Till ledamöter i innevarande års taxeringsnämnd
valdes Herrar Kaptenen J. D. W. Indebetou, Carl
Carlsson i Röksta, J. W. Carlsson i Grönsta,
C. O. Olsson i Gredby och J. E. Olsson i
Gårdskäl samt till Suppleanter i den ord-
ning de här nämnas Herrar Gustaf
Olsson i Eckersta, P. J. Söderqvist och
Gustaf Zachrisson i Skensta.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson,/
/Ax, K:son Leijonhufvud./
/C, O, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106092.

Personrelationer