Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1871

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma med
Klosters Socken i Sockenstugan den 16:de
Maij 1871. -

§:1.
Till ledamöter uti innevarande års tax-
eringsKomite för Klosters Socken utsågos
Herr Komminister J Bergholm
Herr C. Olsson i Glomsta
Herr L. P. Åkerman
Herr O. Olsson i Skiftinge
Herr A. P. Andersson i Helgesta

{samt till Supleanter}:
Herr Olof Ericsson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

§:2.
Innevarande års Mantalslängd granska-
des och lämnades utan anmärkning. -

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Lars, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 maj 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106091.

Personrelationer