Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 februari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 februari 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Klosters
Socken den 16 Febr: 1863

§1.
Med anledning af öfver Jägmästaren
Lidells kungörelse om sammankomst den
19:de d:s i Tingshuset i Eskilstuna för
att öfverlägga om den å Allmäningen
kullblåsta skogens tillgodogörande;
skulle kommiterade för denna socken
utses - och valdes:

Herr Komministern I: Bergholm
Hemmansegaren And: Pet: Andersson
i Helgesta

Detta protocoll skulle tjena som
fullmakt. -

/J: A: Gyllenspetz/
ordförande

Samma dag uppläst och Justeradt
/P. E. Blomqvist/
/Eric Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 februari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106090.

Personrelationer