Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 16 Augusti 1896.

§1.
För att få utrönt om någon person oriktigt
blifvit antecknad i röstlängden för utöfvan-
de af rösträtt vid blifvande Riksdags-
mannaval upplästes alla de uti densam-
ma vid Rikdagsmannaval röstberättigade
samt antecknades särskildt i röstlängden af
hvilken orsak röstberättigad icke eger utöfva
rösträtt

Samma dag uppläst och godkändt
/Aug, Olsson/
/P J Söderkvist/
/C A Larsson./

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 6 September 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106087.

Personrelationer