Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster socken i Socken-
stugan den 16 Augusti 1890

§1.
Stämman beslöt bestrida Eskilstuna
Stads gjorda yrkande Att arbeterskan
Hilma Carolina Jansson skulle man-
talsskrifvas innom Kloster Socken
för innevarande år, och godkändes
en af ordföranden upprättadt skrift
till förklaring i målet.

§2
Granskades och godkändes Restlängden
å obetalta kommunala utskylder för
sista uppbörden, och skulle längden
till laga indrifning befordras.
upptagande densamma ett belopp af 20 kro-
nor 08 öre.

§3
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar C Carlsson Röksta och O Eriksson
Slagsta.

Som ofvan
/J,E, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106086.

Personrelationer